Een meisje belt met de politie, terwijl haar stiefvader haar moeder en haar kleine zusje slaat. Ik heb geen traan meer over!

Het is de hel op aarde en kan voor eeuwig een mensenleven verstoren. We hebben het hier over huiselijk geweld in families en tussen partners. En het zijn meestal de kleinen en de zwakken, die onder de tirannie en het geweld van de volwassenen lijden. Met andere woorden, onschuldige kinderen. In de onderstaande video, hoor je een opname van een telefoongesprek van een 6-jarig meisje wat naar het alarmnummer belt.

Het is 21 november 1990. In het huis van Lisa gaat het er weer hard aan toe en valt haar stiefvader compleet willekeurig alles aan wat zijn pad kruist.

huiselijk-geweld

In totaal werden er het ongelooflijke aantal van 23 gevallen van kindermishandeling vanuit het huis van Lisa gemeld. Maar noch zij, noch haar zusje wordt bij de familie weggenomen. Nu, 26 jaar later, wenste Lisa dat iemand wat gedaan had. Ze zegt: “Ook al had ik het destijds niet gewild, toch was dat veel beter voor me geweest.”

Lisa is ondertussen een jonge vrouw geworden en heeft de verschrikkelijke gebeurtenissen uit haar kindertijd, zo goed mogelijk verwerkt, maar ze nog lang niet vergeten. Er zijn ontelbare wonden gebleven. Vooral op haar ziel. In haar online dagboek vertelt ze daar heel open en met veel gevoel over. Haar belangrijkste reden daarvoor, is om het thema ‘huiselijk geweld’ bespreekbaar en gevoeliger te maken. In veel gevallen is de wil van de slachtoffers al zo zwak, dat ze het niet aandurven om ermee naar buiten te treden. Dan heb je een impuls van buitenaf nodig. Daarom is Lisa’s belangrijkste wens en boodschap de volgende: “Als ook maar het kleinste vermoeden van geweld in een familie of tussen partners ontstaat, meng je er dan in. Spreek met de slachtoffers en haal er hulp bij. Kijk nooit de andere kant op en hou je nooit stil. Verhef je stem! Het kan om het leven van een kind gaan. Net als destijds bij mij!”

Deel deze schreeuw om hulp van een onschuldig kind en haar diepgaande van van levensbelang zijnde boodschap als jonge vrouw. Als er geweld in het spel is, is er geen plaats meer voor verontschuldigingen. De enige weg naar redding is, om je uit deze verstikking te bevrijden. Vooral ook vanwege de kinderen. Het statistische cijfer voor dit soort geweld is nog steeds veel te hoog. Er zijn nog steeds talloze ogen die geopend moeten worden. Help daarbij!